Notis / Notice PDP

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) komited untuk melindungi data peribadi individu supaya tidak disalahguna dan disalahpakai oleh mana-mana pihak yang berkepentingan.

Oleh demikian, dengan melanggan produk dan perkhidmatan PERKESO, Orang Berinsurans (OB) telah bersetuju untuk memberikan persetujuan bagi PERKESO memproses data peribadi mereka dan bersetuju bahawa OB telah memahami Notis Perlindungan Data Peribadi yang telah disediakan

Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-300-22-8000

Copyright 2023 © Social Security Organisation | All rights reserved