PEKERJA DOMESTIK

PELUASAN LIPUTAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN SOSIAL KEPADA PEKERJA DOMESTIK

Pekerja domestik akan dilindungi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan (Akta 800) yang berkuat kuasa pada 1 Jun 2021.

Definisi Pekerja Domestik

Seorang pekerja domestik yang diambil bekerja semata-mata dalam kerja atau yang berkaitan dengan kerja bagi suatu rumah kediaman persendirian dan bukan diambil bekerja bagi apa-apa perdagangan, perniagaan atau profesion yang dijalankan oleh majikan sama ada di dalam atau di luar rumah kediaman itu.

Pendaftaran

Pendaftaran majikan dan pekerja domestik boleh dibuat mulai 16 Jun 2021. 

Contoh Pekerja Domestik

 • Pembantu rumah

 • Pemandu peribadi

 • Tukang kebun

 • Pengawal peribadi

 • Pengawal keselamatan

 • Tukang masak

 • Penjaga orang tua

 • Pengasuh bayi / kanak-kanak

Syarat Pekerja Domestik

 • Warganegara / pemastautin tetap (PR) / pemastautin sementara (TR)
 • Warganegara asing dengan dokumen perjalanan yang sah

Syarat Majikan

 • Majikan warganegara Malaysia
 • Majikan warganegara asing boleh menggajikan pekerja warganegara Malaysia sahaja
Akta/Pekerja Domestik Akta 4 Akta 800
Skim Bencana Pekerjaan Skim Keilatan Sistem Insurans Pekerjaan
Warganegara Malaysia Layak Layak Layak
Pemastautin Tetap (PR) Layak Layak Layak
Pemastautin Sementara (TR) Layak Layak Layak
Pekerja Asing Layak Tidak Layak Tidak Layak
Kadar Caruman Majikan 1.25% 0.5% 0.2%
Kadar Caruman Pekerja - 0.5% 0.2%

[Disclaimer] -SOCSO is not responsible for any damage or loss caused by using the information in this website. Screen Resolution: 1024 x 768 | Browser : Mozilla Firefox  and Google Chrome.  Website updated on 15  June 2021.

Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved