PENDAFTARAN

Pendaftaran Majikan & Pekerja

Majikan dan pekerja mesti didaftarkan dengan PERKESO dalam tempoh tidak lewat daripada 30 hari dari tarikh seorang pekerja diambil bekerja. Bagi tujuan pendaftaran, majikan dikehendaki mengisi Borang Pendaftaran Majikan (Borang 1) serta Borang Pendaftaran Pekerja (Borang 2) bersama dengan dokumen yang ditetapkan secara dalam talian melalui Portal ASSIST. Jika berlaku perubahan nama / alamat / jenis / status ketuanpunyaan perusahaan atau pekerja, pengemaskinian rekod yang dimaksudkan boleh dilakukan melalui Portal ASSIST. PERKESO hanya menggunakan Nombor Kad Pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk semua urusan dan tidak lagi menggunakan Nombor Keselamatan Sosial.

Proses Pendaftaran

Langkah 1 (Muat Turun)

Langkah 2 (Lengkapkan)

Lengkapkan borang-borang yang disenaraikan di Langkah 1.

Imbas borang-borang tersebut secara berasingan.

Sediakan salinan dokumen berikut:

Langkah 3 (Dapatkan ID)

Dapatkan ID untuk memuat naik dokumen ke dalam sistem (Sistem ASSIST) - Emel Borang Permohonan Enrolment Penggunaan Portal ASSIST ke:

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Kami akan emel semula ID dan kata laluan sementara kepada anda.

Langkah 4 (Muat Naik)

Log masuk ke portal ASSIST menggunakan ID yang telah diemelkan kepada anda dan muat naik borang-borang pendaftaran serta dokumen sokongan (rujuk Langkah 1 dan Langkah 2).

Untuk rujukan sila ke:

Panduan Pendaftaran Portal ASSIST

Pemberhentian Sebagai Majikan

Setiap majikan yang berhenti daripada menjadi majikan, hendaklah melengkapkan Borang 1A dan mengemukakan bersama dokumen berkaitan dalam tempoh 30 hari pemberhentian tersebut melalui Portal ASSIST.

Rekod Daftar Kerja

Majikan hendaklah menyelenggara dan menyimpan rekod daftar pekerja yang menunjukkan butir-butir berikut bagi tiap-tiap bulan untuk setiap pekerja:

 1. Nama
 2.  Nombor Kad Pengenalan Pendaftaran Negara
 3.  Pekerjaan
 4.  Butiran Caruman
 5.  Gaji Bulanan
 6.  Elaun-elaun

Daftar pekerja dan semua rekod bayaran caruman hendaklah disimpan selama tujuh (7) tahun dari tarikh catatan terakhir.

Takrif Gaji

Semua pembayaran berbentuk wang kepada pekerja dianggap sebagai gaji yang layak dicarumkan dengan PERKESO. Pembayaran-pembayaran berkenaan seperti:

 1. Upah
 2. Kerja lebih masa
 3. Komisyen dan caj perkhidmatan
 4. Cuti sakit, bersalin, rehat, kelepasan am dan sebagainya
 5. Elaun-elaun insentif, shif, makan, sara hidup, perumahan dan sebagainya

Semua pembayaran tersebut akan dibayar kepada pekerja sama ada bayaran mengikut jam, harian, mingguan, bulanan, hasil kerja (piece rated / task rated) adalah dianggap sebagai gaji. Walau bagaimanapun, pembayaran-pembayaran berikut tidak dianggap sebagai gaji:

 1. Pembayaran oleh majikan kepada tabung kumpulan pekerja
 2. Pembayaran ke atas tuntutan perjalanan
 3. Pembayaran ke atas persaraan atau pemberhentian pekerja
 4. Bonus tahunan

 

Menara PERKESO, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

1-300-22-8000

Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved