logo official upgrade7

Laman Web Rasmi

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

"Sikap Terbuka Layanan Mesra"

Khidmat Pelanggan : 1-300-22-8000 | Faksimili : 03 - 4256 7798 |
E-mel :
perkeso@perkeso.gov.my

Saiz Teks

Caruman

  • Majikan perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja yang layak mengikut kadar yang telah ditetapkan di bawah Akta. Jumlah caruman yang perlu dibayar hendaklah berpandukan kepada Kadar Caruman (Rujuk Kadar Caruman).
  • Kadar caruman adalah berdasarkan kepada jumlah gaji bulanan yang dibayar kepada seseorang pekerja. Caruman perlu dibayar mulai bulan pertama pekerja itu diambil bekerja.
  • Jenis Dan Kategori Caruman
i. Jenis Pertama (Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan)
  • Semua pekerja yang belum mencapai umur 60 tahun perlu dicarumkan di bawah jenis pertama kecuali bagi pekerja yang telah mencapai umur 55 tahun dan tiada caruman telah kena dibayar sebelum mencapai 55 tahun. (Pindaan Akta Berkuatkuasa 1 Januari 2013).
  • Kadar caruman di bawah jenis ini adalah terdiri daripada 1.75% syer majikan dan 0.5% syer pekerja daripada gaji bulanan pekerja
ii. Jenis Kedua (Skim Bencana Pekerjaan Sahaja)
  • Untuk pekerja yang berumur lebih daripada 60 tahun dan masih bekerja
  • Untuk pekerja yang berumur lebih daripada 55 tahun ketika mula-mula mendaftar dan tiada caruman sebelum mencapai 55 tahun.
  • Orang berinsurans yang menerima Pencen Ilat yang masih bekerja dan mendapat kurang daripada 1/3 gaji bulanan purata sebelum mengidap keilatan. Caruman jenis ini dibayar oleh majikan sahaja untuk perlindungan di bawah Skim Bencana Pekerjaan.
  • Kadar caruman di bawah jenis ini adalah daripada syer majikan sahaja iaitu sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja.
Warna tema & font
Warna bingkai
Imej latarbelakang
Warna aksen
Memohon
follow1

api.qrserver.comHakcipta 2017 © Pertubuhan Keselamatan Sosial | Semua Hakcipta Terpelihara mscloneml