logo official upgrade7

Laman Web Rasmi

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

"Sikap Terbuka Layanan Mesra"

Khidmat Pelanggan : 1-300-22-8000 | Faksimili : 03 - 4256 7798 |
E-mel :
perkeso@perkeso.gov.my

Saiz Teks

Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial (JRKS)

 • Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial berperanan memutuskan pertikaian dan tuntutan oleh Pertubuhan, majikan, pekerja dan orang tanggungannya berkaitan dengan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah Seksyen 84 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

 • Pemohon boleh diwakili oleh pengamal undang-undang, pegawai kesatuan sekerja berdaftar atau mana-mana orang yang diberi kuasa dengan bertulis oleh pemohon atau dengan kebenaran Jemaah, oleh mana-mana orang lain yang diberi kuasa. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh tiga tahun dari tarikh alasan tindakan terbit.

 • Sebanyak sebelas (11) Jemaah ditubuhkan di mana sembilan (9) di Semenanjung Malaysia, dan setiap satu di Sabah dan Sarawak. Keanggotaan ahli-ahli Jemaah adalah dilantik oleh Menteri Sumber Manusia.

 • Semua permohonan rayuan kepada Jemaah hendaklah dikemukakan ke Urus Setia di alamat berikut:-

  Urus Setia
  Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial
  Tingkat 11, Menara PERKESO
  281, Jalan Ampang
  50538 Kuala Lumpur.
  Tel : 03-42645134/5081/5204/5036/5048
  Faks : 03-42563760
  Emel : jrks@perkeso.gov.my

Direktori Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial

PENGURUS UNIT – PU(JRKS)

E-MEL

EN. KHAIRUL MIZAN BIN MD SAID
03-4264 5050

khairul.said@perkeso.gov.my

PEGAWAI EKSEKUTIF – PE(JRKS)1

-

-

PEGAWAI EKSEKUTIF – PE(JRKS)2

EN. MOHD RIDZUAN BIN MOHD RAZAB
03-4264 5134

ridzuan.razab@perkeso.gov.my

PEGAWAI EKSEKUTIF – PE(JRKS)3

EN. OTHMAN BIN MIJEK
03-4264 5081

othman.mijek@perkeso.gov.my

PEGAWAI KERANI - PK(JRKS1)1

PN. NORLIYA BINTI ZAKARIA
03-4264 5081

norliya.zakaria@perkeso.gov.my

PEGAWAI KERANI – PK(JRKS)2

EN. MOHD HAFIZ BIN IDRIS
03-4264 5048

hafiz.idris@perkeso.gov.my

PEGAWAI KERANI -PK(JRKS)3

PN. SITI SARAH BINTI KAMARUDIN
03-4264 5134
sarah.kamarudin@perkeso.gov.my

PEGAWAI KERANI -PK(JRKS)4

CIK NUR AMIRA BINTI ROSLI
03-4264 5048
nuramira.rosli@perkeso.gov.my
Warna tema & font
Warna bingkai
Imej latarbelakang
Warna aksen
Memohon
follow1

api.qrserver.comHakcipta 2017 © Pertubuhan Keselamatan Sosial | Semua Hakcipta Terpelihara mscloneml