logo official upgrade7

Laman Web Rasmi

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

"Sikap Terbuka Layanan Mesra"

Khidmat Pelanggan : 1-300-22-8000 | Faksimili : 03 - 4256 7798 |
E-mel :
perkeso@perkeso.gov.my

Saiz Teks

e-Aduan : Whistle Blower

Sila klik pada Tajuk untuk membaca keterangan

Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat

Dalam usaha berterusan bagi meningkatkan Tadbir Urus Korporat, PERKESO telah mewujudkan Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat (Whistleblower Protection Policy) bagi mencegah dan mengesan kegiatan fraud dan salah laku dengan lebih berkesan. policies2

Kerahsiaan dan Perlindungan Pemberi Maklumat

Identiti pemberi maklumat akan dilindungi dan dirahsiakan kecuali jika diperlukan oleh undang-undang atau untuk tujuan sebarang prosiding. Identiti dan maklumat peribadi mungkin didedahkan kepada individu-individu yang terlibat di dalam siasatan tetapi tertakluk kepada persetujuan Pemberi Maklumat. confidential

Bertindak Ikhlas

PERKESO akan memberi perlindungan daripada tindak balas kepada Pemberi Maklumat jika pendedahan dilakukan dengan ikhlas, maklumat yang diberi benar dan pendedahan tidak dilakukan untuk keuntungan atau kepentingan peribadi. PERKESO memandang serius sebarang pendakwaan palsu, berniat jahat, atau berunsur fitnah di mana tindakan sewajarnya mungkin diambil.


Saluran Pelaporan

Pemberi Maklumat hendaklah membuat laporan secepat mungkin ke atas kejadian salahlaku atau yang disyaki. Aduan boleh dibuat melalui medium seperti berikut :

address
Mel /Hadir
Pengurus
Bahagian Integriti
Tingkat 18, Menara PERKESO
281, Jalan Ampang
Pertubuhan Keselamatan Sosial(PERKESO)
50538 Kuala Lumpur
phone
Talian Tetap
03-4264 5000 Sambungan 5170/5182
hphone
Telefon Bimbit
i. Encik Othman Bin Mohd Nordin
ii. Encik Roslan Bin Pilus (012-6050308)
fax
Faksimili
03 - 42510295
email-2-icon
E-mel
i. othmanmn@perkeso.gov.my
ii. roslan.pilus@perkeso.gov.my


Untuk memastikan aduan / laporan terhadap kejadian salahlaku atau yang disyaki disiasat, aduan haruslah dibuat berdasarkan fakta dan bukan bersifat spekulatif, dan mengandungi sebanyak maklumat terperinci yang boleh untuk proses penilaian yang sewajarnya terhadap sifat, takat dan samada tindalan serta-merta diperlukan bagi perkara yang menjadi subjek aduan.


Jenis-Jenis Salah Laku

Pemberi Maklumat boleh melaporkan sebarang aduan atau salah laku yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut :

  • Kejadian penipuan, rasuah atau sogokan
  • Perlakuan atau aktiviti yang melanggar sebarang undang-undang atau kewajipan kawal selia
  • Melanggar polisi, amalan, prosedur atau peraturan perlakuan anggota PERKESO
  • Kesalahan dalam hal-hal laporan kewangan
  • Penyalahgunaan maklumat PERKESO
  • Kecurian inventori atau aset
  • Sebarang tindakan percanggahan kepentingan dengan pembekal, penjual atau kontraktor
  • Sebarang kesalahan yang memudaratkan di mana sifat perlakuan itu bertentangan dengan kepentingan PERKESO.
  • Kesalahan jenayah

E-mel aduan ke Pengurus Bahagian Integriti (Encik Othman Bin Mohd Nordin)


Pengurus Bahagian Integriti (Hj. Othman bin Mohd Nordin)

Nama orang yang dikatakan pesalah laku itu : (*)
Invalid Input

Sila masukkan tanda ',' untuk memasukkan nama pesalah laku lebih dari seorang.

Keterangan tentang insiden yang didakwa berlaku

Keterangan tentang insiden yang didakwa berlaku :(*)
Invalid Input

Tarikh Berlaku :(*)

Invalid Input

Waktu berlaku ( cth : 10.00 pagi)
Invalid Input

Lain-lain ulasan / maklumat
Invalid Input

Butiran Pemberi Maklumat

Nama Pengadu :
Invalid Input

Emel :(*)
Invalid Input

No IC(Masukkan no IC tanpa '-') :
Invalid Input

Alamat / No. Telefon :(*)
Invalid InputE-mel ke Pengurus Cawangan Pengukuhan Integriti (Encik Roslan Bin Pilus)

Pengurus Cawangan Pengukuhan Integriti (Encik Roslan Bin Pilus)

Nama orang yang dikatakan pesalah laku itu :(*)
Invalid Input

Sila masukkan tanda ',' untuk memasukkan nama pesalah laku lebih dari seorang.

Keterangan tentang insiden yang didakwa berlaku

Keterangan tentang insiden yang didakwa berlaku :(*)
Invalid Input

Tarikh Berlaku :(*)

Invalid Input

Waktu berlaku ( cth : 10.00 pagi)
Invalid Input

Lain-lain ulasan / maklumat :
Invalid Input

Butiran Pemberi Maklumat

Nama Pengadu :
Invalid Input

Emel:(*)
Invalid Input

No IC(Masukkan no IC tanpa '-')
Invalid Input

Alamat / No. Telefon :(*)
Invalid Input
Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010

Jika terdapat percanggahan dengan Akta Pemberi Maklumat 2010, Akta tersebut akan diguna pakai.

Warna tema & font
Warna bingkai
Imej latarbelakang
Warna aksen
Memohon
follow1

api.qrserver.comHakcipta 2017 © Pertubuhan Keselamatan Sosial | Semua Hakcipta Terpelihara mscloneml