Pengurusan Kanan


Ketua Eksekutif 

YBhg. Dato' Sri Dr. Mohammed Azman bin Dato' Aziz Mohammed

 

Timbalan Ketua Eksekutif (Korporat)

YBhg. Datin Azlaily binti Abd Rahman

 

Timbalan Ketua Eksekutif (Operasi)

Encik John Riba Anak Marin

 

Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan)

Encik Mohd Rosdi bin Mat Yasin

 

Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan

YBhg. Dato' Mohd Sahar bin Darusman

 

Ketua Bahagian Strategi & Transformasi

Encik Edmund Cheong Peck Huang

 

Ketua Bahagian Pelaburan

YBhg. Dato' Dr. Suzana Idayu Wati binti Osman

 

Ketua Bahagian Audit Dalam

Encik Azirruan bin Arifin

 

Pengarah Eksekutif Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

Dr. Hafez bin Hussain

 

Ketua Bahagian Sumber Manusia

Encik Che Hamid bin Che Ahmad

 

Ketua Bahagian Kewangan

Puan Hajah Rosmawati binti Zainuddin

 

Ketua Bahagian Faedah

Encik Mohamad Fauzi bin Haji Ja'afar

 

Ketua Bahagian Perundangan

Tuan Borhan bin Osman

 

Ketua Bahagian Caruman

Encik Zainol bin Abu

 

Ketua Bahagian Perolehan

Puan Hajah Sarima binti Haji Yasin

 

Ketua Bahagian Perancangan & Hal Ehwal Korporat

Encik Mohd Shahar bin Ismail

 

Ketua Bahagian Pencegahan, Perubatan & Pemulihan

Dr. Azlan bin Darus

 

Ketua Bahagian Pengurusan Risiko

Puan Azleen binti Ismail

 

Ketua Bahagian Pekerja Asing

Encik Muhammad Alif Haikal Cheong bin Abdullah

 

Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan

Encik Zainal bin Ismail

 

Ketua Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri

Encik Azhar bin Md Nadzri

 

Ketua Bahagian Insurans Pekerjaan

Dr. Ponniah Raman

 

Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan

Encik Roshaimi bin Mat Rosely

 

Ketua Bahagian Integriti

Kosong

 

Ketua Bahagian Naziran

Encik Wan Kefli bin Hamid

 

Ketua Bahagian Perkhidmatan Maklumat dan Analisa Pekerjaan

Encik Ummar Jai Kumar bin Abdullah

 

 

 

Cetak