Pengurusan Kanan

 


pengurusan kanan julai 2019

Berdiri di depan : YBhg Dato' Sri Dr. Mohammed Azman bin Dato' Aziz Mohammed (Ketua Eksekutif PERKESO)

 

Barisan ke dua dari kiri : Encik Mohd Rosdeen bin Hassan - Ketua Bahagian (Bahagian Transformasi & Teknologi Maklumat), YBhg Dato' Mohd Sahar bin Darusman - Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan (SIP), Dr. Hafez bin Hussain - Pengarah Eksekutif Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak, YBhg Datin Azlaily binti Abd Rahman - Timbalan Ketua Eksekutif (Korporat), Encik Mohd Rosdi bin Mat Yassin - Timbalan Ketua Eksekutiif (Pengurusan), Encik John Riba Anak Marin - Timbalan Ketua Eksekutif (Operasi), Dato' Dr. Suzana Idayu Wati binti Osman - Ketua Bahagian (Bahagian Pelaburan), Puan Hajah Rosmawati binti Zainuddin - Ketua Bahagian (Bahagian Kewangan)

Barisan ke tiga dari kiri : Encik Hairiri bin Harun - Ketua Cawangan Penguatkuasaan, Encik Zainol bin Abu - Ketua Bahagian (Bahagian Caruman), Dr. Azlan bin Darus - Ketua Bahagian (Bahagian Pencegahan, Perubatan dan Pemulihan), Puan Azleen binti Ismail - Ketua Bahagian (Bahagian Pengurusan Risiko), Encik Muhamad Alif Haikal Cheong bin Abdullah - Ketua Bahagian (Bahagian Pekerja Asing), Encik Mohamad Asri bin Ngosman - Ketua Bahagian (Bahagian Perancangan & Hal Ehwal Korporat), Encik Che Hamid bin Che Ahmad - Ketua Bahagian (Bahagian Sumber Manusia), Encik Mohamad Fauzi bin Ja’afar - Ketua Bahagian (Bahagian Faedah), Encik Borhan bin Osman - Ketua Bahagian (Bahagian Perundangan), Tuan Haji  Azhar bin Md Nadzri - Ketua Bahagian (Bahagian Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri), Puan Hajah Sarima binti Hj Yasin - Ketua Bahagian (Bahagian Perolehan), Tuan Haji Zainal bin Ismail - Ketua Bahagian (Bahagian Khidmat Pengurusan), Encik Azirruan bin Arifin - Ketua Bahagian (Audit Dalam), Encik Roslan bin Ramli - Ketua Bahagian (Bahagian Integriti), Ir. Mohd Noor bin Hashim - Ketua Cawangan (Cawangan Pengurusan Hartanah),  Puan Rosmasita binti Mohamed - Ketua Cawangan (Cawangan Pengurusan Perhubungan Pelanggan)

Cetak