Elaun Layanan Sentiasa

Elaun Layanan Sentiasa

Pekerja yang menerima taksiran hilang upaya langsung yang kekal dan tidak berdaya dengan teruknya hingga sentiasa memerlukan layanan seseorang lain, layak menerima elaun ini dengan pengesyoran Jemaah Doktor atau Jemaah Doktor Khas atau Jemaah Doktor Rayuan.

Jumlah Elaun Layanan Sentiasa adalah ditetapkan sebanyak RM500 sebulan.

Cetak