Kenyataan Akhbar

press statement icon

 

 

pdfKenyataan Akhbar Perluasan Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Suami Atau Isteri Yang Bekerja Dengan Pasangannya Dalam Perusahaan Di Bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) Dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan (Akta 800)

 

pdfKenyataan Akhbar - Pelan Komunikasi Bagi Pelaksanaan Sistem Insurans Pekerjaan (SIP)


pdfKenyataan Media Pelarasan Faedah Berkala Atau Pencen Di Bawah Skim Bencana Pekerjaan Dan Skim Keilatan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)

 

pdfKenyataan Akhbar PERKESO Activ@Work Challenge 2017

pdfKenyataan Akhbar Peningkatan Kadar Amaun Faedah Pengurusan Mayat Melalui Peraturan-Peraturan Akta Keselamatan Sosial Pekerja (Amaun Faedah Pengurusan Mayat) 2017

pdfKenyataan Akhbar Pelaksanaan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Bagi Pemandu Teksi Yang Bekerja Sendiri Atau Perkhidmatan Seumpamanya

pdfKenyataan Akhbar Majlis Pra Pelancaran Hari Pekerja Dan PERKESO Run And Ride PERKESO 2017

pdfKenyataan Akhbar PERKESO Kod Pelabur Institusi Malaysia

Cetak