Font Type :Arial | PT Sans | Century | Reset

Pertubuhan Keselamatan Sosial

Menara PERKESO,

281, Jalan Ampang,

50538, Kuala Lumpur

Customer Service : 1300-22-8000

Fax : 03 - 4256 7798

SMS : PERKESO ADUAN  

[No. I/C] [your complaint] 

send to 15888

 

Working Hours
8.00 AM - 5.00 PM (Monday-Friday)

 

 

 
 

Skim Keilatan

Faedah Skim Keilatan

 

Faedah ini memberi

perlindungan 24 jam

kepada pekerja yang

mengidap keilatan

atau kematian akibat

dari sebarang sebab

 

pencen ilat2

 

elaun layanan sentiasa bantuan ilat2
  pencen penakat faedah pengurusan mayat
faedah pendidikan RTWsk kemudahan pemulihan jasmani

 

 

Skim Keilatan

Seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan samada tidak boleh diubati atau tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya, sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada keupayaan pekerja yang normal.

Skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan atau kematian akibat dari sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

 

Faedah Di Bawah Skim Keilatan

qr code  Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved
[Disclaimer] -SOCSO is not responsible for any damage or loss caused by using the information in this website. Screen Resolution: 1024 x 768 | Browser : Mozilla Firefox  and Google Chrome.  Website updated on 17 February 2020. vmobileThis website supports mobile version. For SOCSO Staff | Visitor Counter : joomla
statistics 
mscl