STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN

1) Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

No Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 Aduan/Pertanyaan 80 106 232 190 106 301 245 224 174
2 Maklumbalas Portal 8,389 9,677 8,704 8,777 6,179 7,992 12,741 7,709
3 e-Survey 32 166 213 294 83 25 59 158 160
4 Portal ASSIST
*Bil transaksi bayaran
(Akta 4 & Akta 800)
726,546 715,263 756,572 746,681 751,766 728,372 735,775 744,857 751,596
5 Portal MATRIX
*Bilangan Transaksi Portal MATRIX
15,642 32,752 43,682 35,557 17,446 27,415 20,624 31,471

2) Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter PERKESO (Seluruh Malaysia)

No Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 Pendaftaran Majikan / Pekerja 1,950 7 3,683 6,206 1,862 6 217 444 830
2 Bayaran Caruman & FCLB 888 6 1,696 3,195 1,123 2 159 442 667
3 Penghantaran Borang Faedah 3,509 2 6,606 10,909 2,557 2 245 674 1,369
4 Aduan dan Penyataan OB/Waris 432 2 806 1,356 390 5 175 371 449
5 Pertanyaan
8,073 13 11,053 25,134 7,057 1 614 2,061 3,723