s

Program Subsidi Upah

(PSU)

Menaik Taraf Portal Perkhidmatan Pekerjaan Negara

Portal MyFutureJobs

Program Insentif Pengambilan Pekerja dan Bantuan Latihan

(PenjanaKerjaya)

Program Kemahiran dan Peningkatan Kemahiran

Upcoming

Perlindungan Sosial dan Latihan bagi Pekerja Ekonomi Gig

PenjanaGig

Insentif Pengaturan Kerja Fleksibel

Kerja dari rumah