PANDUAN MUAT TURUN

  • Klik pada pautan submenu di menu utama portal PERKESO.
  • Sebagai contoh, klik pada submenu Borang-Borang.
  • Klik pada pautan borang yang ingin dimuat-turun.
  • Klik ikon simpan.
  • Satu kekotak mesej akan kelihatan yang meminta anda memilih lokasi untuk menyimpan fail yang dipilih tadi.
  • Tetapkan lokasi yang sesuai untuk menyimpan fail dan klik simpan.