KEPIMPINAN

PENGURUSAN TERTINGGI

KETUA EKSEKUTIF PERKESO

DATO' SRI DR. MOHAMMED AZMAN BIN DATO' AZIZ MOHAMMED

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF

( KORPORAT )

DATIN AZLAILY BINTI ABD RAHMAN

TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF

( OPERASI )

ENCIK JOHN RIBA ANAK MARIN

KETUA PEJABAT SISTEM
INSURANS PEKERJAAN

DATO' MOHD SAHAR BIN DARUSMAN