pencen ilat

Pencen Ilat ini :

 • Dibayar kepada pekerja yang layak dan disahkan menghidap keilatan oleh Jemaah Doktor atau Jemaah Doktor Rayuan
 • Dibayar bermula dari tarikh Notis Keilatannya diterima atau tarikh berhenti kerja jika pekerja berhenti kerja selepas Notis Keilatan diterima oleh Pertubuhan
 • Dibayar selama pekerja mengalami keilatan atau hingga meninggal dunia
 • Digantikan dengan Pencen Penakat sekiranya pekerja itu meninggal dunia semasa menerima Pencen llat tanpa mengira umurnya

  Syarat Kelayakan
 • Belum mencapai umur 60 tahun pada masa Notis Keilatan diterima; 
  atau
 • Sekiranya pekerja telah mencapai umur 60 tahun (berkuatkuasa 1 Januari 2013) pada masa Notis Keilatan diterima, beliau perlu menunjukkan keterangan bahawa:
  - Menghidap suatu keadaan uzur yang berkekalan
  - Tidak berupaya mengambil bahagian dalam kegiatan yang mendatangkan keuntungan
  - Keuzuran terjadi sebelum umur 60 tahun dan tidak lagi bekerja yang menguntungkan sejak itu
 • Disahkan menghidap keilatan oleh Jemaah Doktor atau Jemaah Doktor Rayuan
 • Memenuhi syarat kelayakan caruman yang telah ditetapkan sama ada tempoh kelayakan penuh atau dikurangkan

  Tempoh Kelayakan Penuh
  Orang Berinsurans disifatkan memenuhi tempoh kelayakan penuh jika:
 • Caruman bulanannya telah dibayar sekurang-kurangnya 24 bulan dalam tempoh 40 bulan berturut-turut sebelum bulan Notis Keilatan diterima oleh PERKESO; atau
 • Caruman bulanannya telah dibayar tidak kurang daripada 2/3 bulan-bulan genap yang terkandung dalam tempoh antara tarikh mula memasuki Skim Keilatan dengan tarikh Notis Keilatan diterima oleh PERKESO (jumlah bilangan caruman bulanan yang telah dibayar dalam tempoh tersebut mestilah sekurang-kurangnya 24 bulan)

  Kadar Pencen Ilat
  Kadar Pencen Ilat yang layak diterima bagi tempoh kelayakan penuh adalah dari 50% hingga 65% daripada gaji bulanan purata anggapan tertakluk kepada pencen minimum sebanyak RM475 sebulan.

  Orang Berinsurans layak menerima pencen dengan kadar permulaan 50% daripada gaji bulanan purata anggapan dan tambahan 1% bagi setiap 12 bilangan caruman selebihnya. Walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada kadar pencen maksimum 65%.

  Contoh Pengiraan Tempoh Kelayakan Penuh:
  i. Caruman bulanan telah dibayar tidak kurang daripada 24 bulan dalam tempoh 40 bulan
    
     Tarikh masuk skim                                         >  01/03/2012
     Tarikh Notis Keilatan diterima                          >  01/07/2015
     Tempoh 40 bulan kebelakang berturut-turut
     sebelum bulan Notis diterima                           > 03/2012–06/2015

 

         rekod caruman pekerja

 • Berdasarkan contoh di atas, pekerja layak menerima pencen dengan kadar 50% daripada gaji bulanan purata anggapan.

  ii. Caruman bulanan telah dibayar tidak kurang daripada 2/3 daripada bulan genap dalam tempoh caruman mula kena dibayar
      Tarikh masuk skim                                                         > 01/07/1999
      Notis Keilatan diterima                                                    > 01/01/2015
      Tempoh bulan caruman Julai 1999 hingga Disember 2014  > 186 bulan
       2/3 caruman bulanan telah dibayar                                 > 2/3 x 186 bulan = 124 caruman

  rekod caruman pekerja2

 

 • Berdasarkan contoh, pekerja yang layak menerima pencen dengan kadar 59% daripada gaji bulanan purata anggapan seperti pengiraan berikut:
  kiraan
  Tempoh Kelayakan Yang Dikurangkan
  Bagi tempoh kelayakan yang dikurangkan, kadar Pencen llat adalah 50% daripada gaji bulanan purata anggapan tertakluk kepada pencen minimum sebanyak RM475 sebulan.

  Orang Berinsurans disifatkan memenuhi tempoh kelayakan yang dikurangkan jika:
  -  Caruman bulanan Orang Berinsurans telah dibayar tidak kurang daripada 1/3 daripada bilangan bulan genap dalam tempoh antara tarikh caruman mula kena dibayar dengan tarikh Notis Keilatan diterima oleh Pertubuhan
  - Jumlah bilangan caruman bulanan yang telah dibayar dalam tempoh tersebut mestilah sekurang-kurangnya 24 bulan

  Contoh Pengiraan Tempoh Kelayakan Dikurangkan:
  i. Caruman bulanan telah dibayar tidak kurang daripada 1/3 daripada
  bulan genap dalam tempoh caruman mula kena dibayar
  Tarikh masuk skim                       > 01/07/1999
  Notis Keilatan diterima                  > 01/01/2015
  Tempoh bulan caruman
  Julai 1999 hingga Disember 2014   >  186 bulan
  1/3 bilangan caruman dibayar       > 1/3 x 186 bulan = 62 caruman

  rekod caruman pekerja3

        Berdasarkan contoh di atas, pekerja layak menerima pencen dengan kadar 50% daripada gaji bulanan purata anggapan.

 

[Disclaimer] -SOCSO is not responsible for any damage or loss caused by using the information in this website. Screen Resolution: 1024 x 768 | Browser : Mozilla Firefox  and Google Chrome.  Website updated on 27 July 2021.

Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved