kemudahan pjvd 

 

 

 

Kemudahan ini diberikan kepada pekerja yang layak dalam bentuk:

 • Pemulihan jasmani, di antaranya:

   Fisioterapi
   Terapi pekerjaan
   Pembedahan rekonstruktif
   Bekalan prostetik, ortotik dan lain-lain alat
   Bekalan ortopedik seperti kerusi roda, tongkat, alat pendengaran, cermin mata, kasut khas dan lain-lain

 • Pemulihan vokasional, di antaranya:

   Latihan dalam bidang seperti elektrikal, jahitan, membaiki radio / TV, menaip dan lain-lain

 • Kemudahan dialisis bagi Orang Berinsurans yang menghidap sakit buah pinggang kronik termasuk:
   Rawatan haemodialisis di pusat dialisis panel dan bukan panel
  PERKESO atau Hospital Kerajaan
   Rawatan kaedah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
   Bantuan subsidi suntikan Erythropoietin (EPO)
   Bantuan subsidi pembelian ubat lmmunosuppressant
   Bayaran pembedahan Arteriovenous (AV) Fistula

  Semua perbelanjaan kemudahan pemulihan di atas ditanggung oleh PERKESO mengikut kadar dan syarat-syarat yang ditetapkan.

[Disclaimer] -SOCSO is not responsible for any damage or loss caused by using the information in this website. Screen Resolution: 1024 x 768 | Browser : Mozilla Firefox  and Google Chrome.  Website updated on 27 July 2021.

Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved