logo
Agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia

Laman Web Rasmi

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

"Sikap Terbuka Layanan Mesra"

Talian Am : 03 - 4264 5000 | Khidmat Pelanggan : 1-300-22-8000 | Faksimili : 03 - 4256 7798
E-mel : perkeso@perkeso.gov.my

Saiz Teks

Senarai butiran pengarang

Jika terdapat sebarang butiran tersedia untuk ulasan anda, ia akan disenaraikan di bawah. Jika tidak, anda tidak boleh melihat sebarang butiran sehingga anda menyerahkan butiran yang baru.

PERKESO perkenal ELS

Sumber : Berita Harian - Maran (17 Oktober 2013)

Karnival penjagaan kesihatan klinik KL bermula hari ini

Sumber : Utusan Sarawak - Kuala Lumpur (17 Oktober 2013)

Hanya 200000 jumpa doktor

Sumber : Utusan Malaysia - Maran ( 7 Oktober 2013 )

pdfPanduan Sistem Caruman PERKESO Menggunakan CD & Disket.pdf


pdfProsedur_sistem_caruman_bulanan_menggunakan_CD & Disket


zipSistem_Caruman_PERKESO.zip

No Tarikh Media Tajuk Akhbar Lihat
1 01 Julai 2013 The Star Introduce Private Sector Pension Under Socso [ Lihat ]
2 02 Julai 2013 Utusan Malaysia Perbaiki Fungsi Doktor Penilai PERKESO [ Lihat ]

cover risalah BM

cover b.cina
disability not a tragedy

Kemudahan ini diberikan secara percuma kepada pekerja yang mengalami hilang upaya yang kekal dengan segala perbelanjaan ditanggung oleh PERKESO mengikut kadar dan syarat-syarat yang ditentukan:

1.Pemulihan jasmani termasuk:

 • Program 'Return To Work';
 • Terapi pekerjaan;
 • Pembedahan rekonstruktif;
 • Bekalan anggota tiruan seperti kaki / tangan / gigi dan mata palsu;
 • Bekalan otopedik seperti kerusi roda, tongkat, alat pendengaran, cermin mata, kaliper dan kasut;
 • Fisioterapi

2.Pemulihan vokasional termasuk :

 • Latihan vokasional dalam bidang kursus pendawaian elektrik, jahitan, membaiki radio/TV, pertukangan logam, membaiki peti sejuk dan hawa dingin, pemasangan paip, menaip, kesetiausahaan, program 'Return To Work' dan sebagainya.
 • Program Return To Work

Faedah Pendidikan merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman atau biasiswa kepada anak tanggungan penerima Faedah Berkala PERKESO dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan seperti berikut :


A. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PINJAMAN

B. CIRI-CIRI PEMBIAYAAN PINJAMAN PENDIDIKAN

C. CARA PERMOHONAN PINJAMAN PENDIDIKAN

D. KADAR PERUNTUKAN PEMBIAYAAN PINJAMAN PENDIDIKAN

E. DOKUMEN PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

F. CARA PENGELUARAN PEMBIAYAAN PINJAMAN PENDIDIKAN

G. BAYARAN BALIK PINJAMAN PENDIDIKAN

H. KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN PENDIDIKAN
Makluman Kadar Caj Perkhidmatan Pinjaman Pendidikan PERKESO

Mulai 1 Januari 2013, kadar caj perkhidmatan pinjaman pendidikan bagi peminjam yang menerima tawaran pinjaman pendidikan sebelum 1 Januari 2009 telah diturunkan daripada 4% kepada 2%.

Manakala bagi peminjam baru yang menerima tawaran selepas 1 Januari 2009, kadar caj perkhidmatan pinjaman pendidikan masih kekal 2%.

A. Majikan

 • Majikan terbahagi kepada dua kategori iaitu majikan utama dan majikan langsung.
i. Majikan utama
Majikan yang mengambil pekerja secara terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama.

ii. Majikan langsung
Majikan yang menjalankan sesuatu kerja olehnya atau melalui majikan utama. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada pekerja yang diambilnya untuk bekerja.

 • Tanggungjawab Majikan
Majikan utama dan majikan langsung yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja dan lebih, dikehendaki mendaftar dan membayar caruman bagi pekerjanya kepada PERKESO. Majikan utama juga dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua pekerja yang diambil bekerja oleh majikan langsung didaftarkan serta caruman bagi mereka dibayar. Sekiranya mereka tidak didaftarkan dan majikan langsung tidak dapat dikesan, majikan utama adalah bertanggungjawab di bawah AKSP 1969.


B. Pekerja

 • Seseorang yang diambil bekerja oleh sesuatu majikan di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan merupakan seorang pekerja seperti mana takrifan di bawah Akta. Perlindungan PERKESO hanyalah untuk pekerja warganegara Malaysia dan Pemastautin Tetap sahaja. Semua pekerja yang layak perlu didaftar dan dicarumkan dengan PERKESO tanpa mengira status perkhidmatannya sama ada sementara, sambilan, percubaan, kontrak atau telah disahkan dalam jawatan.
 • Pekerja yang layak diliputi di bawah AKSP 1969 adalah seperti berikut :
i. Bergaji RM3,000 atau kurang sebulan.
Pekerja yang menerima gaji bulanan RM3,000 atau kurang, adalah wajib mendaftar dan mencarum.

ii. Prinsip ‘sekali layak-terus layak’.
Bagi pekerja yang telah mencarum dan kini bergaji melebihi RM3,000 adalah wajib untuk terus mencarum selaras dengan prinsip ‘sekali layak terus layak’. Sekali pekerja berkenaan itu layak di bawah Akta, beliau terus layak mencarum tanpa mengira jumlah gaji bulanannya selepas itu.

iii. Bergaji lebih daripada RM3,000 sebulan dan Notis Pemilihan
Pekerja yang menerima gaji melebihi RM3,000.00 sebulan dan tidak layak di bawah AKSP 1969 / belum pernah mencarum, boleh memilih untuk mencarum dengan PERKESO melalui Notis Pemilihan. Notis ini perlu ditandatangani oleh majikan dan pekerja sebagai persetujuan pembayaran caruman dan dikemukakan bersama dengan Borang Pendaftaran Pekerja (Borang 2). Notis Pemilihan boleh dimuat-turun melalui Portal PERKESO semasa pendaftaran pekerja dibuat. Perkerja tersebut hanya layak diliputi di bawah Akta ini dari tarikh notis itu diterima oleh PERKESO.

Bagi pekerja yang mana Notis Pemilihannya telah diterima oleh PERKESO daripada majikan yang terdahulu, Notis tersebut tidak perlu dikemukakan semula.

 • Pekerja Yang Tidak Layak Diliputi Di Bawah Akta :

i. Bergaji melebihi RM3,000.00 dan tidak pernah diliputi di bawah AKSP 1969
ii. Suami atau isteri bagi majikan utama atau majikan langsung.
iii. Sesiapa yang pekerjaannya berjenis sambilan dan yang diambil bekerja bukan bagi maksud perusahaan majikannya.
iv.


Seseorang pekhidmat rumah tangga, iaitu seseorang yang diambil bekerja semata-mata dalam kerja atau berkenaan dengan kerja bagi sesebuah rumah kediaman sendirian dan bukan kerja bagi apa-apa perdagangan, perniagaan atau profesyen yang dijalankan oleh majikan dalam rumah kediaman. Contoh; tukang masak, pekebun, jaga atau pemandu apa-apa kenderaan berlesen untuk kegunaan sendirian.
v.

Seseorang tributer, iaitu seseorang yang dibenarkan memperoleh apa-apa jenis galian atau hasil daripada atau atas tanah seseorang lain dan yang sebagai balasan bagi kebenaran itu, memberikan sebahagian galian atau hasil yang diperoleh itu kepada orang lain itu atau membayar kepadanya nilai bahagian itu.
vi. Pasukan Bersenjata Malaysia
vii. Pegawai Polis
viii. Seseorang yang ditahan dalam penjara, sekolah Henry Gurney, sekolah yang diluluskan, tempat tahanan, hospital Mental atau petempatan kusta.
ix
Setakat yang peruntukan Akta ini berkaitan dengan Pencen Ilat :
(a) Seseorang pekerja yang telah mencapai umur 60 tahun dan yang berkenaan dengannya tiada caruman telah kena dibayar sebelum dia mencapai umur 55 tahun; atau
(b) Seseorang pekerja yang telah mencapai umur 60 tahun; atau
(c) Seseorang ilat diperakui yang menerima Pencen Ilat.

PMR2

PMR3

Batu Niah, 14 Ogos 2013 (Sabtu) - Satu program berbentuk dialog telah dianjurkan oleh Biro Pengaduan Awam Negeri Sarawak di bawah Jabatan Perdana Menteri bertempat di Dewan Masyarakat Batu Niah, kira-kira 60 km dari Bandaraya Miri. Majlis ini telah dirasmikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, YgBhg. Datu Haji Misnu Bin Haji Taha. Beliau sendiri mempengerusikan Sesi Dialog yang berlangsung dari jam 9.00 pagi sehingga 1.30 petang. Ahli-ahli panel dialog terdiri daripada ketua-ketua jabatan di negeri Sarawak termasuk Pengarah PERKESO Negeri Sarawak, En. John Riba Marin. Walaupun PPN baru kembali dari menghadiri majlis Anugerah Khidmat Cemerlang dan Mesyuarat Pegawai Kanan di Kuala Lumpur, beliau tidak terlepas untuk turut serta dalam program ini atas kapasiti sebagai Ketua Jabatan PERKESO Sarawak. Turut mengirigi PPN ialah Pengurus PERKESO Cawangan Miri, En. Tan Phang Chia dan dua anggota PERKESO Miri.

Walaupun rata-rata soalan yang diajukan dan menjadi isu hangat adalah mengenai hal tanah, kad pengenalan dan pembangunan infrastruktur dan kehidupan masyarakat luar bandar, namun pengalaman turus serta dalam dialog seperti ini amat mencabar dan berguna dalam menangani isu yang berkaitan dengan jabatan sendiri sejajar dengan slogan "Sikap Terbuka Layanan Mesra" yang dipraktikkan setiap masa.
Warna tema & font
Warna bingkai
Imej latarbelakang
Warna aksen
Memohon
ikuti

api.qrserver.comHakcipta 2014 © Pertubuhan Keselamatan Sosial | Semua Hakcipta Terpelihara mscloneml